aktuality

Mezifiremní Cross-over testování provozujeme od podzimu 2012.

Nové "Cross-over testování" nebo také "Testování na dálku" provozujeme od podzimu 2012.

Výhodou využití našeho e-learningového programu je možnost mezifiremního porovnávání výsledků testování z nejrůznějších oblastí.

Zapojením svých reprezentantů do testování napříč farmaceutickými firmami máte možnost posouzení aktuálních znalostí svých reprezentantů s reprezantanty jiných farmaceutických firem. Zdrojem testovacích otázek, které jsou náhodně po jedné rozesílány jednotlivým reprezentantům, jsou e-learningové kurzy Basic, Reklama na humánní LP (česká popř. slovenská verze) a Základy farmakologie pro MR. Testovací otázky jsou stejné pro všechny zúčastněné firmy.

Výsledky testů jsou anonymní a jsou k dispozici aktuálně v sekci Statistika pro firmy.

POKYNY pro účastníky testování: Pokud se vám po přihlášení do e-learningového programu zobrazí okamžitě testovací otázka v rámci Testování na dálku, vyberte do 60 vteřin správnou odpověď/správné odpovědi (1-4) a odešlete svoji odpověď (klikněte na tlačítko ODESLAT). Okamžitě se vám zobrazí hodnocení úspěšnosti vaší volby. Potvrďte přijetí informace (klikněte na tlačítko POTVRDIT).

e-learning

Vstup do e-learningu (pro registrované):

registrace

›› do e-learningu

›› do databáze

statistiky pro firmy

Vstup do statistik pro firmy: