Kurzy všeobecně-znalostní

Ve spolupráci s manažery farmaceutických firem připravujeme kurzy, které jsou souhrnem všeobecných znalostí. Tyto znalosti by měli mít všichni zaměstnanci farmaceutických firem, především pak obchodní zástupci přicházející do styku s lékaři a lékárníky.

Pro nové obchodní zástupce jsou kurzy cenným zdrojem základních informací umožňující pochopení situace ve farmaceutickém obchodu, zvyšují jejich všeobecné povědomí a dávají jim jistotu v jejich diskuzi s klienty. Služebně starším zástupcům umožňují srovnání a doplnění informací a sledování nových změn.

Kurzy obsahují moduly zaměřené na odlišení originálních léčiv a generik, umožňují sledovat situaci na farmaceutickém trhu včetně obměny FF, odpovídají na otázky z oblasti lékové politiky, představují podstatu cenotvorby léčiv, jsou výkladem praxe testování léčiv, upozorňují na praktické dopady zákona o reklamě ... Obsah kurzů je pravidelně aktualizován a rozšiřován. Zahrnuje nejnovější legislativní změny.

Vzhledem k migraci zaměstnanců na pozici obchodní zástupce FF jsou kurzy významným zdrojem informací, který umožňuje rychlé vzdělání a znamená značnou časovou úsporu pro školitele z řad manažerů FF.

 

e-learning

Vstup do e-learningu (pro registrované):

registrace

›› do e-learningu

›› do databáze

statistiky pro firmy

Vstup do statistik pro firmy: