E-learning

O práci u farmaceutické firmy je všeobecně velký zájem. Celá řada uchazečů však bývá zaskočena vypracovaným systémem otázek a praktických úloh, které jsou součástí přijímacích pohovorů. Důsledkem je nervozita a neschopnost se prodat. Často následuje odmítavé stanovisko firmy.

Firma Rheapharm, s.r.o. si je vědoma náročnosti, které klade na každého přijímací řízení. Máme zájem, abyste byli úspěšní a dostali se ke svému vytouženému cíli a také abyste pracovali s lehkostí a přehledem. Proto jsme pro Vás připravili systém e-learningové formy přípravy k pohovorům i k vlastní práci. Můžete tak získat informace a následně procvičit své znalosti z oblastí všeobecně-znalostních a dovednostních.

Naše kurzy určené pro uchazeče o zaměstnání u FF jsou velkým přínosem především pro nemedicínsky vzdělané uchazeče a začínající obchodníky. Jsou uceleným souhrnem informací z oblasti farmaceutického trhu, cenotvorby léčiv, lékové politiky, předkládají informace o změnách legislativních apod. Jsou návodem, jak postupovat při obchodních jednáních, přípravě prezentací.

Přehled nabídky e-learningových kurzů pro uchazeče najdete na Úvodu na našich webových stránkách pod Přehledem kurzů. Vstup do on-line kurzů pro uchazeče je dvouměsíční a dává možnost komfortního studia z prostředí domova. Tato služba je zpoplatněna.

Máte -li zájem o některý z kurzů, zaregistrujte se (Registrace do databáze - vpravo na této stránce v modrém obdélníku). Po registraci Vám náš systém zašle zprávu s Vámi zvoleným přihlašovacím jménem, vygenerovaným heslem a kódem. Pod příslušným kódem zašlete platbu na účet firmy Rheapharm, s.r.o.. Do 2 dnů Vám bude zpřístupněn konkrétní kurz.

 

e-learning

Vstup do e-learningu (pro registrované):

registrace

›› do e-learningu

›› do databáze

statistiky pro firmy

Vstup do statistik pro firmy: