Kurzy dovednostní

V oblasti dovednostní se zaměřujeme především na ty dovednosti, které jsou významné pro zaměstnance farmaceutických firem. Jedná se hlavně o prodejní dovednosti, komunikační a vyjednávací schopnosti, efektivní prezentace.

Protože jsme si vědomi důležitosti praktického nácviku schopností, zpracováváme kurzy z této oblasti vysoce interaktivně. Srozumitelný textový základ doplňujeme bohatou grafikou, videonahrávkami, mluveným slovem tutora i praktickými úlohami.

Kurzy jsou pojaty ve 2 rovinách - rovině všeobecné a rovině farmaceutického obchodu. Forma jejich zpracování umožňuje vložení obsahu se zaměřením na konkrétní firemní produkt stejně jako upřesnění otázek s návazností na tento produkt. Při takové úpravě je vstup do kurzu umožněn pouze zaměstnancům konkrétní firmy.

e-learning

Vstup do e-learningu (pro registrované):

registrace

›› do e-learningu

›› do databáze

statistiky pro firmy

Vstup do statistik pro firmy: