registrace do databáze

Příjmení*
Jméno*
Titul
Ulice, č.p.
Město
PSČ
Místo výkonu práce
Ročník
Vzdělání
Zdravotnické vzdělání
Práce u farmaceutické firmy doposud Ne Ano
Zkušenosti s obchodní činností Ne Ano
zájem o pozici
možný nástup
Mobil
Pevná linka
E-mail*
Životopis - připojte jako soubor ve
formátu MS Word (velikost max 150kB)


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností Rheapharm s.r.o., se sídlem Trutnov, J. Nálepky 272, IČO: 26008891 (dále jen „společnost"), za podmínek dále uvedených.

Výslovně tímto souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být sděleny a zpracovány v souladu a při zachování ochrany stanovené českým právním řádem. Souhlasím s tím, aby společnost zpracovávala mé údaje v tomto souhlasu uvedené, přičemž účel, doba a rozsah zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

Můj souhlas se týká těchto osobních údajů:
jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, dosažené vzdělání, údaje o praxi u farmaceutické firmy ( ano, ne), údaje o praxi obchodního zástupce ( ano, ne), číslo mobilního telefonu, e-mail, životopis, datum možného nástupu ( hned, do 2 měsíců, později)

Výslovně tímto souhlasím s tím, aby společnost tyto osobní údaje zpracovávala za účelem jejich využívání v rámci svého předmětu podnikání a dalších služeb přímo nebo nepřímo s podnikání souvisejících. Výslovně souhlasím s tím, aby společnost osobní údaje zpracovávala v rozsahu manuálního, automatizovaného zpracování nebo i jinými prostředky, zejména pak ve svém informačním systému, který bude provozovat, a zpracovávat osobní údaje prostřednictvím Internetu, popř. jiných kanálů umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv.

Výslovně souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpřístupňovány v databázi zájemců o zaměstnání, případně o obchodní zastoupení, u farmaceutických firem, na internetových stránkách společnosti www.rheapharm.cz. Tento souhlas je podmíněn tím, že přístup do této databáze společnost umožní pouze jedné konkrétní osobě z farmaceutické firmy, která bude smluvně vázána a nebude smět poskytnou takto získané údaje dále.

Výslovně souhlasím s tím, aby společnost osobní údaje zpracovávala od udělení souhlasu po dobu 2 let. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že odvolání souhlasu je možné pouze písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla společnosti.

Výslovně tímto prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl před udělení tohoto souhlasu poučen o veškerých mých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., zejména o právech vyplývajících z ustanovení § 21 tohoto zákona a o právu udělený souhlas kdykoli odvolat, a že osobní údaje poskytuji pro zpracování dobrovolně.

 

e-learning

Vstup do e-learningu (pro registrované):

registrace

›› do e-learningu

›› do databáze

statistiky pro firmy

Vstup do statistik pro firmy: