Kurzy medicínské

Odborné medicínské kurzy připravujeme ve spolupráci s odbornými lékaři. Informace v nich obsažené vycházejí z existujících aktuálních odborných vodítek. Dbáme na to, aby obsah kurzů byl pochopitelný i pro nemedicínsky vzdělané zaměstnance FF. Proto odborné informace zpracováváme za pomoci četných grafických prvků, interaktivních modulů a doprovodných nápověd přímo v textu.

Medicínské kurzy jsou pravidelně aktualizovány, aby přinášely svým uživatelům nejnovější odborné informace. Součástí pravidelných aktualizací jsou: doplňování a jiné úpravy textů a grafiky, aktualizace léčiv dostupných na našem farmaceutickém trhu, změna obsahu interaktivních modulů, obměna testovacích otázek.

Medicínské kurzy jsou přístupné různým FF, mezifiremní statistické porovnání výsledků testů je zásadně anonymní. Aktuální nabídky odborných medicínských kurzů naleznete na úvodní stránce v přehledu kurzů vlevo. Máte-li zájem o jiný medicínský kurz, který není v současnosti v nabídce naší firmy, kontaktujte nás na info@rheapharm.cz. Jsme připraveni kurz zpracovat do 2-3 měsíců.

Ceny za vstup do medicínských kurzů odpovídají zpravidla ročním poplatkům a platí bez ohledu na počet přihlášených účastníků. Zahrnují veškerý servis programu včetně fungování interaktivního systému vyzývání k testování a zasílání zpětné vazby manažerům, práci s databází (zadávání vstupním jmen a hesel pro nové zaměstnance FF, rušení přístupů zaměstnanců končících pracovní poměr u FF), aktualizace kurzů. Konkrétní ceny se odvíjejí od platného ceníku. S narůstajícím počtem smluvených kurzů klesá cena za využití jednotlivých kurzů!

 

e-learning

Vstup do e-learningu (pro registrované):

registrace

›› do e-learningu

›› do databáze

statistiky pro firmy

Vstup do statistik pro firmy: